Stichting AIMIROMediahuis

vindt dat de media en kunst wezenlijke vormen van communicatie zijn en bijdragen aan maatschappelijke ontwikkeling over emancipatie, participatie en sociale cohesie.

De stichting ontwikkelt projecten, die beginnende en gevorderde cultuurmakers stimuleren, motiveren, helpen en via samenwerking zich verder ontwikkelen. En maakt daarbij effectief gebruik van de media- en kunstensector. Zo worden o.a. de doelgroepen jongeren, nieuwkomers, vluchtelingen en buurtgenoten gestimuleerd in camerajournalistiek en uitingen van (film)kunst. 

Bestuur

De stichting heeft vier bestuursleden: Gerard Bueters, voorzitter, Jan Dijk, secretaris, Rachel Abebe, penningmeester en Henok Misgnaab, bestuurslid.

Doelstellingen

Op 5 september 2008 is de Stichting AIMIRO Mediahuis opgericht met als doelstellingen:

  1. Het bevorderen van integratie, participatie en sociale cohesie van jongeren en nieuwkomers met diverse culturele achtergronden in de buurten, regio’s en zo mogelijk landelijk.
  2. Het leveren van een sociale, maatschappelijke en professionele bijdragen aan de ontwikkeling van talentvolle jongeren en kunstenaars, nieuwkomers op het gebied van audiovisuele en andere geavanceerde kunstvormen vooral in Nederland en waar van toepassing ook buiten Nederland;
  3. Het dienen als professioneel bemiddelaar of begeleider van de starters naar zelfredzaamheid op het gebied van media en kunstproducties en biedt daarmee een weg naar een professionele studie of opstap naar de arbeidsmarkt. 

Kernactiviteiten van Aimiro Media:

  1. Centrum voor Afrikaanse Talen en Literatuur, gemaand Afro-Bieb (www.afrobieb.nl) Onder de Afro-Bieb worden nu vier activiteiten uitgevoerd, waaronder Bibliotheek, literair café, Afro-educatieve programmering enAfro-Vertalingen
  2. Het Amsterdams Buurtfilmfestival, (www.abff.nl). Onder het label ABFF worden nu vier activiteiten uitgevoerd, waaronder ABFF-Lab, ABFF-Festival, ABFF-OnTour en ABFF TV
  3. AiMiro interculturele, en sociale activiteiten
  4. Mediatraining voor jongeren die hun toekomst willen opbouwen