Stichting AIMIROMediahuis

vindt dat de media en kunst wezenlijke vormen van communicatie zijn en bijdragen aan maatschappelijke ontwikkeling over emancipatie, participatie en sociale cohesie.

De stichting ontwikkelt projecten, die beginnende en gevorderde cultuurmakers stimuleren, motiveren, helpen en via samenwerking zich verder ontwikkelen. En maakt daarbij effectief gebruik van de media- en kunstensector. Zo worden o.a. de doelgroepen jongeren, nieuwkomers, vluchtelingen en buurtgenoten gestimuleerd in camerajournalistiek en uitingen van (film)kunst. 

Bestuur

De stichting heeft vier bestuursleden: Gerard Bueters, voorzitter, Jan Dijk, secretaris, Rachel Abebe, penningmeester en Henok Misgnaab, bestuurslid.

Doelstellingen

(artikel 3 van de statuten)

 1. De Stichting heeft ten doel door middel van een filmfestival en andere uiteenlopende aan film gerelateerde uitingen van kunst en cultuur in de Amsterdamse wijken en daarbuiten te stimuleren en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
   • het organiseren van een filmfestival;
   • het organiseren en bevorderen van vormen van filmkunst en daartoe audiovisuele trainingen, online vertoningen, presentaties en bijeenkomsten te organiseren;
   • aan te sluiten bij allerlei opkomende vormen van online filmkunst en cultuuruitingen van alle leeftijden;
   • uiteenlopende groepen met filmkunst in aanraking te brengen en zo inclusiever en verbondener te maken;
   • promotioneel en publicitair ondersteunen in schrift en online en via partnerorganisaties van haar activiteiten wat betreft film-, video- en andere culturele, kunstzinnige en educatieve projecten;
   • samenwerking met daarvoor in aanmerking komende (overheid)instellingen en derden;
   • het beheren en verzamelen en beschikbaar stellen van (culturele) boeken, geschriften en film/video uitingen in de ruimste zin van het woord;
   • het verwerven en beheren van fondsen, waaruit de kosten van de activiteiten van de stichting worden betaald, om deze doelstelling te realiseren;
   • zoveel mogelijk met vrijwilligers en freelance op projectbasis, of vaste krachten en met fair practice vergoedingen de werkzaamheden voor de organisatie te laten verrichten.

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
4. De Stichting zal de Governance Code Cultuur toepassen.

Kernactiviteiten van Aimiro Media:

 • Centrum voor Afrikaanse Talen en Literatuur, gemaand Afro-Bieb (www.afrobieb.nl) Onder de Afro-Bieb worden nu vier activiteiten uitgevoerd, waaronder Bibliotheek, literair café, Afro-educatieve programmering enAfro-Vertalingen
 • Het Amsterdams Buurtfilmfestival, (www.abff.nl). Onder het label ABFF worden nu vier activiteiten uitgevoerd, waaronder ABFF-Lab, ABFF-Festival, ABFF-OnTour en ABFF TV
 • AiMiro interculturele, en sociale activiteiten
 • Mediatraining voor jongeren die hun toekomst willen opbouwen