Gesprek met

Onlangs zijn vijf nieuwe filmpjes gepubliceerd met de titel “Gesprek met”. In ieder filmpje komen personen aan het woord die een rol vervulden bij het welslagen van het Amsterdams BuurtFilmFestival 2024.